Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos rendeletei

6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelet
A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
1.1. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6.1 melléklet
7.1 melléklet
8.1 melléklet
8.2. melléklet
9. melléklet
1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7.1 tájékoztató tábla
7.1.1 tájékoztató tábla
7.1.2 tájékoztató tábla
7.1.3 tájékoztató tábla
7.1.4 tájékoztató tábla
7.2 tájékoztató tábla
7.2.1 tájékoztató tábla
7.2.2 tájékoztató tábla
7.2.3 tájékoztató tábla
7.2.4 tájékoztató tábla
7.3 tájékoztató tábla
7.4 tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla
9. tájékoztató tábla
3/2019. (IV.01.) számú rendelet
Közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló rendelet
1. melléklet
2. melléklet
2/2019. (III. 11.) számú rendelet
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
1.1. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9.1. melléklet
9.2. melléklet
9.3. melléklet
9.4. melléklet
1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla


12/2018. (XII. 17.) számú rendelet
Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet
1. melléklet
11/2018. (XI. 27.) számú rendelet
Anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló rendelet
1. melléklet
2. melléklet
7/2018. (VII. 20.) számú rendelet
A településkép védelméről szóló rendelet 2018. július.
1. melléklet
2. melléklet
5/2018. (V. 31.) számú rendelet
A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
1.1. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6.1. melléklet
7.1. melléklet
8.1. melléklet
8.2. melléklet
9. melléklet
1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7.1. tájékoztató tábla
7.1.1. tájékoztató tábla
7.1.2. tájékoztató tábla
7.1.3. tájékoztató tábla
7.1.4. tájékoztató tábla
7.2. tájékoztató tábla
7.2.1. tájékoztató tábla
7.2.2. tájékoztató tábla
7.2.3. tájékoztató tábla
7.2.4. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla
9. tájékoztató tábla
1/2018. (III. 12.) számú rendelet
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
1.1. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9.1. melléklet
9.2. melléklet
9.3. melléklet
9.4. melléklet
1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla

4/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet

A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
1.1. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
5. melléklet
6.1. melléklet
7.1. melléklet
1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7.1. tájékoztató tábla
7.2. tájékoztató tábla
1/2017. (III.08.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
1.1. melléklet
2.1. melléklet
2.2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
4.4 melléklet
5. melléklet
5.1 melléklet
6. melléklet
7. melléklet
9.1.1. melléklet
9.2.1. melléklet
9.3.1. melléklet
1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla


18/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet
A helyi iparűzési adóról
13/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet
Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a lakosság nyugalmának biztosításával kapcsolatos egyes helyi szabályokról
12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet
Talajterhelési díj helyi szabályairól
1. melléklet
10/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet
A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
1.1sz.mell.
1.tájékoztató
2.1sz.mell
2.2 sz. mell.
2.tájékoztató
3.sz.mell.
3.tájékoztató
4. tájékoztató
4.sz.mell.
5.sz.mell.
6.sz. mell.
7.sz. mell.
8.sz. mell.
9.sz. mell.
6/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet
A partnerségi egyeztetés szabályairól
5/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet
A civil szervezetek támogatásáról
–  Pályázati felhívás
–  Pályázati adatlap
–  Elszámoló lap
–  Támogatási szerződés
3/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
–  1.1 sz melléklet
–  2.1 sz melléklet
–  2.2 sz melléklet
–  3. sz melléklet
–  4. sz melléklet
–  5. sz melléklet
–  6. sz melléklet
–  7. sz melléklet
–  8. sz melléklet
–  9. sz melléklet
–  10. sz melléklet
–  11. sz melléklet
–  12. sz melléklet
–  ellenőrzés 1sz 2asz 2bsz
–  Összefüggések
2/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet
A 2015. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2015. (II.18.) rendelet
módosításáról
15/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet
A közterület filmforgatási célú igénybevételéről
– 1. melléklet
9/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet
A 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet
A szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól
– 1. melléklet
– 2. melléklet
– 3. melléklet
– 4. melléklet
– 5. melléklet
– 6. melléklet
– 7. melléklet
– 8. sz. melléklet
– 9. sz. melléklet
– 10. melléklet
– 11. melléklet
– 1. 7. 8. 9. 10. melléklethez táblázat
– tájékoztató a kérelmek kitöltéséhez
6/2015. (V.04.) önkormányzati rendelet
Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól
1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
–  1. sz. tájékoztató
–  1.1. melléklet
–  2. sz. tájékoztató
–  2.1. sz. melléklet
–  2.2. melléklet
–  3. sz. tájékoztató
–  3. sz.melléklet
–  4. sz. melléklet
–  4. sz. tájékoztató
–  5. sz. melléklet
–  5. sz. tájékoztató
–  6. sz. melléklet
–  6. sz. tájékoztató
–  7. sz. tájékoztató
–  7. sz.melléklet
–  8. sz. melléklet
–  9.1. sz. melléklet
–  9.1.1. sz. melléklet
–  9.2. sz. melléklet
–  9.2.1. sz. melléklet
8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről
2/2014. (III.21.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatának megállapításáról
1/2014. (II.04.) önkormányzati rendelet
Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
–  1. függelék
–  1. melléklet
–  2. függelék
–  2. melléklet
8/2013. (V.01.) önkormányzati rendelet
Jászfelsőszentgyörgy község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet
Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
 14/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet
A Jászfelsőszentgyörgyi Községi Önkormányzat fenntartásában lévő
1. melléklet
13/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet
Az alkalmazandó élelmezési nyersanyag költségekről
6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
– melléklet
1/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet
A közterületek használatáról
17/2009. (XII.01.) önkormányzati rendelet
Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet 2009.
1. melléklet
19/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelet
A települési képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról
18/2007. (XII.14.) önkormányzati rendelet
A települési köztisztaságról, a települési szilárd hulladékkal összefüggő
feladatok végrehajtásáról, valamint a hulladékkezelési szolgáltatás igény-
bevételének díjáról
16/2005. (XIIl.15.) önkormányzati rendelet
Tanyagondnoki szolgálat működési rendjéről
10/2004. (IV.22.) önkormányzati rendelet
A háziorvosi körzetekről
9/2002. (IV.24.) önkormányzati rendelet
A köztemető fenntartásának és üzemeltetésének részletes szabályairól
– – 1. melléklet
11/1998. (XII.11.) önkormányzati rendelet
A magánszemélyek kommunális adójáról
10/1996. (V.20.) önkormányzati rendelet
„Jászfelsőszentgyörgy Községért díj” alapításáról és adományozásáról
2/1992. (IV.9.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésekről szóló önkormányzati rendelet